شکایات و انتقادات

کاربر گرامی،

در نظر داشته باشد که به منظور تسریع در فرآیند بررسی انتقادات و شکایات شما عزیزان، فرم زیل طراحی گردیده تا با بررسی هر چه دقیقتر این امور ، خدمات بهتری را به شما بزرگواران ارائه دهیم. در نظر داشته باشید در صورتی که طی ۲ روز کاری تماسی از سمت همکاران ما با شما برقرار نشد شما می توانید با تماس به تلفن های مندرج در سایت (۰۲۱۲۸۴۲۵۰۸۲) که برای پیگیری شکایت خود اقدام کنید.